01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg

Nedeľa Božieho Milosrdenstva a jej bohatstvo

Nedeľa Božieho Milosrdenstva a jej bohatstvo

Otec Marián Kuffa na svojej prednáške raz povedal: "To, čo kúpiš za euro na zemi, v očistci za tisíc eur nekúpiš". V preklade to znamená, že na zemi nám stačí veľmi málo urobiť, aby sme získali veľa. >>>

Prežívanie pôstu...

Prežívanie pôstu...

Ako svojim vlastným deťom odovzdať prežívanie tajomstva Veľkej noci, jeho hĺbku a dôležitosť v živote kresťana? Toto je pre mňa základná otázka v súvislosti s prežívaním aj ostatných cirkevných sviatkov.V prvom rade som vďačný Bohu, že naše deti mohli chodiť do cirkevnej materskej škôlky a že v súčasnosti môžu chodiť do cirkevnej základnej školy. Prečo? >>>

25. marec – Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa

je pravidelná kampaň Fóra života, ktoré je platformou tisícov jednotlivcov a 53 organizácií venujúcich sa pomoci ženám v núdzi, práci s mládežou, rodinami, seniormi, ľuďom s postihnutím, charite atď. >>>

Zobraziť aj staršie články