01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg

Dôstojná staroba ... alebo namiesto krčmy domov pre seniorov...

Koľko starých, chorých, opustených ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných je v našej farnosti? Mnohí z nich – hoci prežili celý život v Nižnej, keď už nemôžu z objektívnych dôvodov zostať a dožiť vo svojom vlastnom byte, či dome – ich príbuzní (ak nejakých majú) hľadajú miesto pre nich v domovoch seniorov po celej Orave, kde by ich najbližším poskytli nový domov a potrebnú zdravotnú a odbornú >>>

Drevená miska

Drevená miska

Starec sa odsťahoval k synovi, neveste a ich šesťročnému vnukovi. Ruky sa mu už triasli, zrak sa mu kalil a jeho kroky slabli. Rodina sa schádzala pri jedle za jedným stolom, no starcove trasúce sa ruky a neistý zrak sťažovali spoločné stolovanie. >>>

KAMEŇ V KAPSE

KAMEŇ V KAPSE

Istý žobrák raz predstúpil pred boháča, aby ho poprosil o kúsok chleba. Boháč nielen, že mu nič nedal, ale keď žobrák neodchádzal, rozhneval sa, zodvihol kameň a hodil ho doňho... >>>

Zobraziť aj staršie články