Informácie pre tých, ktorí chcú:

  • byť duchovne dospelí
  • prijať a čerpať z Darov Ducha Svätého
  • prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania plánujeme vysluhovať v našej farnosti v roku 2022. Online prihlasovanie spúšťame v nedeľu zoslania Ducha Svätého 31.5.2020. Prihlášku môžu vyplniť aktuálny šiestaci (primani na osemročnom gymnáziu) a starší z našej farnosti po kliknutí na tlačidlo "Prihláška na birmovku".

Do konca júna plánujeme dve stretnutia:

  • individuálne na fare (osobný rozhovor s kňazom + podpísanie prihlášky)
  • spoločné vo farskom kostole (predstavenie spôsobu a časového plánu prípravy)

Termíny včas oznámime.


Priame prenosy svätých omší

Od stredy 6. mája opäť slávime v našich kostoloch verejné sv. omše. Kým ostávajú v platnosti obmedzenia, ktoré vyplývajú z prevencie pred koronavírusom, zostane pre veriacich v účinnosti aj dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. S možnosťou sledovania sv. omší online prostredníctvom internetu budeme v našej farnosti pokračovať, no len v nedele o 9:30 na live.farnostnizna.sk.

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku

Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“. >>>

Bosý chlapec

Bosý chlapec

Bosý chlapec stál užasnutý pred výkladom s topánkami. Triasol sa od zimy. Podišla k nemu okoloidúca pani. „Čo tam vidíš také zaujímavé?“ opýtala sa ho. >>>

O ruži a starenke

O ruži a starenke

Básnik Rainer Rilke sa každý deň prechádzal s mladou Francúzkou a vždy prechádzali popri starej žobráčke. Starena sedela vždy na tom istom mieste a vždy mlčiaca a nehybná ako kameň. Nikdy nepozrela na žiadneho dobrodinca a nikdy nikomu nepoďakovala. >>>

Zobraziť aj staršie články