Archív článkov

Deň matiek...

Deň matiek...

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomíname túto nedeľu 8. mája. >>>

Stretnutie birmovancov v Ústí nad Priehradou

Stretnutie birmovancov v Ústí nad Priehradou

Počas víkendu od 27. mája do 29. mája 2016 sa uskutoční duchovné stretnutie birmovancov v Pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou. Stretnutie sa začína o v piatok o 18.00 h a končí v nedeľu po spoločnom obede o 13.00 h. >>>

Pápež František v posolstve k 53. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

Pápež František v posolstve k 53. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Mám veľkú nádej, že v priebehu tohto mimoriadneho jubilejného roku milosrdenstva, by mohli všetci pokrstení zažiť radosť z prináležania k Cirkvi! Znovuobjaviť, že kresťanské povolanie, rovnako ako každé špecifické povolanie, sa rodí v lone Božieho ľudu a je darom Božieho milosrdenstva. Cirkev je dom milosrdenstva, a to je "pôda", kde povolanie vzklíči, zakoreňuje sa, rastie a prináša plody.“ >>>

Sviatok Božieho milosrdenstva

Sviatok Božieho milosrdenstva

Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku. >>>

Veľký Týždeň

Veľký Týždeň

Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána. >>>

List otca biskupa Štefana Sečku

List otca biskupa Štefana Sečku

Drahí bratia a sestry, v živote našej Spišskej partikulárnej cirkvi ešte nikdy nebolo stretnutie mladých celého sveta tak blízko, ako je tento rok. >>>