Archív článkov

O kresťanskom pôste III.

O kresťanskom pôste III.

Pôst neznamená zavrhnutie Božieho stvorenstva. Veď nič nie je nečisté (Rim 14, 14) a Boh všetko stvoril dobré (Gen 1, 31): Zlo neprebýva v stvorených veciach ako takých, ale v našom zlom vzťahu k nim, teda v našej vôli. Preto pôst nie je odvrhovaním Božieho stvorenstva, ale je na očisťovanie našej vôle. >>>

O kresťanskom pôste II.

O kresťanskom pôste II.

... Jedným z dôvodov, prečo dnes mnohí katolíci pôst nezachovávajú, je falošný a heretický prístup k ľudskej prirodzenosti, akýsi falošný spiritualizmus, falošná duchovnosť, ktorá zavrhuje alebo ignoruje telo. >>>

O kresťanskom pôste I.

O kresťanskom pôste I.

Sväté Písmo nás učí, že Boh sám ustanovil pôst. V Starom zákone príprava na mnohé veľké udalosti obsahovala modlitbu a pôst (ako keď mal Mojžiš na hore Sinaj prijať tabule Zákona). Aj Nový zákon často spomína pôst: i náš Pán sa postil 40 dní pred začiatkom svojho verejného účinkovania. >>>

Príhovor rektora Katolíckej univerzity na Nedeľu Katolíckej univerzity 31. januára 2016

Príhovor rektora Katolíckej univerzity na Nedeľu Katolíckej univerzity 31. januára 2016

Drahí bratia a sestry, ctení priatelia, priaznivci, dobrodinci a podporovatelia našej Katolíckej univerzity, na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa od roku 2010 posledná nedeľa v januári každoročne slávi ako Nedeľa Katolíckej univerzity. Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril a všetkým poďakoval za vaše modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej >>>

Oznam - spomienka na otca biskupa Jána Vojtaššáka

Oznam - spomienka na otca biskupa Jána Vojtaššáka

Milovaní bratia a sestry! V tomto roku vo februári si pripomíname 95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov: Karola Kmeťka pre Nitru, Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Jána Vojtaššáka pre spišskú diecézu. >>>

Vznášame sa na hladine

Vznášame sa na hladine

Mocný kráľ povedal raz starému kňazovi: „Hovoríš, že človek, ktorý sto rokov páchal zlo pred smrťou poprosí Boha o odpustenie, sa znova narodí v nebi. Ale ak niekto spácha iba jeden zločin a neoľutuje ho, skončí v pekle. Je to spravodlivé? Sto zločinov je ľahších ako jeden?“¨ >>>

Hovor čo cítiš

Hovor čo cítiš

Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie ako len dokážem. Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale určite by som si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale podľa významu. Spal by som málo a sníval viac, pretože viem, že každú minútu so zatvorenými očami strácame >>>

Sviatok krstu Krista Pána

Sviatok krstu Krista Pána

Sviatok krstu Krista Pána, ktorý slávime v prvú nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána uzatvára vianočné obdobie. V tomto sviatku môžeme opäť vyzdvihnúť Zjavenie Pána. Návšteva troch mudrcov predstavovala Zjavenie Pána pohanským národom, pri Ježišovom krste je však zjavené najvnútornejšie tajomstvo Boha vyvolenému ľudu. Najsvätejšia Trojica sa zúčastňuje na veľkom zjavení na brehu Jordána. Ľud žil v >>>