Archív článkov

Stretnutie kňazov  – rodákov z farnosti Nižná

Stretnutie kňazov – rodákov z farnosti Nižná

Vo štvrtok, 16. októbra 2014, v deň sviatku patróna našej farnosti – svätého Gála sa pri večernej sv. omši o 17.30 hod. pri Pánovom oltári stretnú všetci kňazi – rodáci z našej farnosti, aby spolu s nami ďakovali Pánu Bohu za dar kňazstva, modlili sa za našu farnosť a vyprosovali orodovanie nášho patróna sv. Gála. >>>

Vezmi ma…

Vezmi ma…

Otec podnikateľ dlho sľuboval svojmu malému synovi že s ním pôjde na prechádzku do mesta. >>>

Ružencová Panna Mária

Ružencová Panna Mária

Modlitba ruženca patrí v kresťanskom novoveku medzi najrozšírenejšie modlitby rímskokatolíckej cirkvi. A napriek svojej dĺžke a napriek rozličným námietkam patrí aj medzi najobľúbenejšie pobožnosti. Ruženec vznikol vo vrcholnom stredoveku (v 12. stor.) ako "ľudový žaltár", ako modlitba rehoľných bratov či sestier a jednoduchých ľudí, ktorí sa namiesto 150 žalmov modlili 150 otčenášov a neskôr 150 >>>

Synoda o rodine

Synoda o rodine

Svätý Otec František vyhlásil na termín 5. – 19. októbra 2014 Tretie mimoriadne generálne zasadnutie Biskupskej synody, ktorého téma znie: „Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie.” >>>

"Sedembolestná v našej kultúrnej histórii"

"Sedembolestná v našej kultúrnej histórii"

- je názov príhovoru slovenského kardinála Jozefa Tomka, ktorý spracoval pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu. Prinášame ho v plnom znení. Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých bádateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe >>>

Stačí Desatoro?

Stačí Desatoro?

Ako Mojžiš vstúpil do zmluvy s Bohom v sile Zákona prijatého na Sinaji, tak Ježiš z vrchu na brehu Galilej-ského jazera odovzdáva svojim učeníkom a zástupu novú náuku, ktorá začína Blahoslavenstvami. Mojžiš dal Zákon na Sinaji a Ježiš, nový Mojžiš, dáva Zákon na tomto vrchu, na brehu Galilejského jazera. >>>

Farba bicykla

Farba bicykla

Raz sa jedno dievčatko rozhodlo, že si premaľuje bicykel. Vybralo si zelenú farbu. Malo veľmi rado zelenú, ale staršiemu bratovi sa táto farba nepáčila: >>>