Archív článkov

Ďakovný list na nedeľu Dobrého pastiera

Ďakovný list na nedeľu Dobrého pastiera

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milovaní bratia a sestry! Štvrtá veľkonočná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera a zároveň je Svetovým dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania. Je to príležitosť aj pre nás v kňazskom seminári, aby sme sa zo srdca poďakovali za vaše modlitby a obety, ktorými sprevádzate našich seminaristov. >>>

Veľká Noc 2018

Veľká Noc 2018

„Prví kresťania sa modlievali obrátení smerom na východ, kde vychádza slnko, lebo pre nich tým pravým Slnkom a Svetlom bol Pán Ježiš. Nech je aj pre nás vzkriesený Pán a jeho slovo svetlom pre naše životy a pre naše rozhodnutia. Nech je vodou života, z ktorej budeme vždy s radosťou čerpať.“ (z Pastierskeho listu diecézneho biskupa na Veľkú noc 2018) >>>

Deň počatého dieťaťa - 25. marec

Deň počatého dieťaťa - 25. marec

Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská kampaň Fóra života (tento rok už 18. ročník), ktorou chceme šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. >>>

Tri myšlienky na Pôst

Tri myšlienky na Pôst

Občerstviť sa pôstom. Obohatiť sa almužnou a očistiť sa modlitbou. Takto sa díva na skutky pokánia sv. Augustín. >>>

2% z dane

2% z dane

Aj tento rok máme možnosť prispieť svojimi 2% z daní na neziskové organizácie. >>>