Archív článkov

Nový študijný program na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Nový študijný program na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky na odbornej a zároveň zrozumiteľnej úrovni KU otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. >>>

Príbeh " bezmenného "

Príbeh " bezmenného "

Pred mnohými rokmi žil v dedine na okraji veľkého lesa chlapček, ktorý nemal nijaké meno. Bol to poslušný a dobrý chlapec. Všetky ostatné deti mali meno, len on nie. >>>

Panna Mária Kráľovná (22. august)

Panna Mária Kráľovná (22. august)

Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie pápež Pius XII. 1. novembra v roku 1954 korunoval rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore s názvom „Salus Populi Romani“. >>>

Nanebovzatie Panny Márie (15. august)

Nanebovzatie Panny Márie (15. august)

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev. >>>

Spoznávame Fatimu – Záver

Spoznávame Fatimu – Záver

Miesto konania je opísané tromi symbolmi: strmý vrch, veľké, napoly zbúrané mesto a nakoniec veľký kríž z neotesaných kmeňov. >>>

Spoznávame Fatimu – pokračovanie (V.)

Spoznávame Fatimu – pokračovanie (V.)

Tretiu časť fatimského tajomstva napísala Lucia v roku 1944. List bol zapečatený a odovzdaný pápežovi. Posolstvo bolo zverejnené až 26. júna 2000 spolu s komentárom, ktorý vydala Kongregácia pre náuku viery a podpísal ho kardinál Ratzinger. >>>