Archív článkov

Úplné odpustky spojené s KORUNKOU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Úplné odpustky spojené s KORUNKOU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru,” píše sa v dekréte. >>>

Spoznávame Fatimu - pokračovanie

Spoznávame Fatimu - pokračovanie

Matka Božia zverila trom pastierikom tri posolstvá, v ktorých im ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. V prvej časti im ukázala peklo. Lucia to popisuje takto: >>>

Sviatosť posvätného stavu - diakonát

Sviatosť posvätného stavu - diakonát

Diakonát je prvým stupňom z vyšších svätení, kedy sa diakon zúčastňuje na verejnom a súkromnom bohoslúžení, posluhuje pri sviatostiach, ale ani jednu nevysluhuje(toto platí vo východnej cirkvi. V latinskej cirkvi diakon vysluhuje sviatosť krstu a asistuje pri uzatváraní sviatosti manželstva). >>>

Panna Mária Fatimská

Panna Mária Fatimská

Každoročne 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie vo Fatime v Portugalsku. Úradne bol povolený kult Panny Márie Fatimskej 13.10.1930. Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, pastierikom, ktoré nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom čase 10 rokov, František 9 a Hyacinta 7. >>>

Nedeľa Božieho Milosrdenstva a jej bohatstvo

Nedeľa Božieho Milosrdenstva a jej bohatstvo

Otec Marián Kuffa na svojej prednáške raz povedal: "To, čo kúpiš za euro na zemi, v očistci za tisíc eur nekúpiš". V preklade to znamená, že na zemi nám stačí veľmi málo urobiť, aby sme získali veľa. >>>

Prežívanie pôstu...

Prežívanie pôstu...

Ako svojim vlastným deťom odovzdať prežívanie tajomstva Veľkej noci, jeho hĺbku a dôležitosť v živote kresťana? Toto je pre mňa základná otázka v súvislosti s prežívaním aj ostatných cirkevných sviatkov.V prvom rade som vďačný Bohu, že naše deti mohli chodiť do cirkevnej materskej škôlky a že v súčasnosti môžu chodiť do cirkevnej základnej školy. Prečo? >>>