18.03.2017 10:12

25. marec – Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa
je pravidelná kampaň Fóra života, ktoré je platformou tisícov jednotlivcov a 53 organizácií venujúcich sa pomoci ženám v núdzi, práci s mládežou, rodinami, seniormi, ľuďom s postihnutím, charite atď.

Spolu chceme šíriť úctu ku každému človeku, aj k nenarodenému dieťaťu.Tohtoročným mottom je pozvanie „Oslávte s nami svoje počatiny“ a apelujeme na ľudí, aby si cez hodnotu svojho vlastného života, ktorý bol takisto kedysi nenarodený, uvedomili hodnotu každého ľudského života a urobili všetko pre jeho ochranu.„Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“V týchto dňoch máme všetci dôvod oslavovať, pozývame k oslave aj Vás. Všetci sme boli počatí, a preto Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás.

(www.25marec.sk)