25.11.2018 15:41

Adventné obdobie

Adventné obdobie
Nezabudnime si tento týždeň pripraviť adventný veniec do každej rodiny...

aby sme sa  v adventnom čase mohli v rodinách spoločnou večernou modlitbou pri adventnom venci pripravovať na príchod Spasiteľa.
Prežime advent v rodine so spoločnou modlitbou. Požehnanie adventných vencov bude v sobotu 1. decembra 2018 pred večernou svätou omšou a v nedeľu 2. decembra 2018 o 14.00 h pri slávnostnom požehnávaní adventného venca pred kultúrnym domom.