15.07.2018 10:41

Blahorečenie Anny Kolesárovej

Blahorečenie Anny Kolesárovej
Pozývame Vás na blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 01. 09. 2018 v Košiciach. Záujemcovia nech sa zapíšu na pripravený papier vzadu na stole pri vchode do kostola.

Anna Kolesárová je vzorom príkladného kresťanského života. Jej čistý život je povzbudením a príkladom pre mládež i rodiny. Nápis na náhrobnom kameni výstižne charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: Radšej smrť ako hriech. Toto jej vnútorné nasmerovanie k Bohu sa naplno prejavilo v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti morálnemu zlu a chránila si svoju dôstojnosť i čistotu aj za cenu obety vlastného života. Povzbudzujeme vás k účasti.


Modlitba za svätorečenie Anny Kolesárovej

Nebeský Otče, Anna Kolesárováako mučeníčka čistoty vydala svedectvo o bohatstve vnútornej krásy každého človeka a stala sa povzbudením pre mladých a rodiny pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov. Prosíme ťa, na jej orodovanie vypočuj tieto prosby (teraz prednes svoje prosby...) a daj, aby sme ju mohli uctievať na oltári ako svätú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.