12.04.2019 11:39

Dôstojná staroba ... alebo namiesto krčmy domov pre seniorov...

Koľko starých, chorých, opustených ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných je v našej farnosti? Mnohí z nich – hoci prežili celý život v Nižnej, keď už nemôžu z objektívnych dôvodov zostať a dožiť vo svojom vlastnom byte, či dome – ich príbuzní (ak nejakých majú) hľadajú miesto pre nich v domovoch seniorov po celej Orave, kde by ich najbližším poskytli nový domov a potrebnú zdravotnú a odbornú pomoc.

Takýto domov už dlhé roky chýba v našej farnosti. Nezisková organizácia KVAPKA, so sídlom v Trstenej, sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na stavbu Domova seniorov, ktorý by mal vyrásť u nás v Nižnej. Asi je načase, aby sme aj my prispeli k starostlivosti o starých, ťažko chorých a odkázaných ľudí na Orave. 

Farnosť chce prispieť svojou účasťou k tejto charitatívnej službe a na 100 rokov prenajať pozemok pod novovzniknutý Domov seniorov. 

Jedná sa o pozemok, na ktorom mala pôvodne stáť krčma. V roku 1978 bol pozemok za zvláštnych okolností „odkúpený od Cirkvi“ (keďže vtedajší správca farnosti písomne odmietol predať pozemok, ale na druhý deň už asi nie celkom dobrovoľne podpísal kúpno-predajnú zmluvu). Neskôr sa na danom pozemku záhadne na katastrálnom úrade našiel zapísaný dom smútku, ktorý stojí v jeho tesnej blízkosti a nie na ňom. Dnes je však už všetko v poriadku a pozemok po spätnom odkúpení patrí farnosti. A môže poslúžiť na niečo lepšie ako krčma. 

Domov seniorov, ktorý sa má vybudovať bude slúžiť všetkým starým, chorým a odkázaným aj z Nižnej. Keďže bude v sieti domovom sociálnej starostlivosti a musí byť chodu schopný – musí byť naplnený do posledného miesta. Ak nebude zaplnený z Nižnej – v tom prípade môžu štátne orgány umiestňovať ľudí do domova seniorov nie len z Nižnej, ale aj z okolia. Presne takisto, ako doteraz z Nižnej umiestňovali tých, ktorí to potrebovali po okolí. 

Domov seniorov pomôže aj nám Nižňancom, ale aj iným starým, chorým a odkázaným, ktorí to potrebujú. Veď všetci patríme do jednej veľkej BOŽEJ RODINY. A nezabudnime, že aj tu platia slová Pána Ježiša: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“  (Mt 25,40); a: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mk 9,41)   

Aj my môžeme byť tými, ktorí teraz podajú ten pohár vody starým, chorým a odkázaným – a to nie len svojim z Nižnej – ale aj tým, ktorí to budú práve potrebovať z veľkej Kristovej rodiny.                                                                                                                                                                                        

Štefan Hudáček