25.01.2014 10:58

Drahšie ako diamanty...

Na ďalekom východe kdesi v Perzii sa každý rok usporadúval obrovský trh, na ktorom sa stretali kupci diamantov a iných drahých kameňov. Bolo tam vtedy zhromaždené takmer celé bohatstvo sveta. A predsa raz istý kupec rozpovedal priateľom svoj príbeh, v ktorom im ukázal, že existuje ešte niečo oveľa viac ako diamanty a drahé kamene.

Hovoril: „Šiel som raz púšťou na tento trh a vo svojej batožine som mal najdrahšie kamene, aké som kedy niesol. Šiel som sem predávať, vymieňať, a tak sa stať ešte bohatším. Zrazu sa však strhla púštna búrka a ja som si nevzal kompas, ktorý by mi ukázal správny smer. Bolo to hrozné, pretože som zablúdil a šiel v ústrety smrti. Našťastie som natrafil na karavánu, ktorá kompas mala. Som presvedčený, že kompas je vzácnejší ako ktorýkoľvek diamant.“

* Ísť správnym smerom. Nájsť správny smer vtedy, keď blúdime púšťou alebo pralesom tohto života. Nič nie je tak dôležité ako vykročiť v istote, že idem dobre, že neblúdim. Ako to dokázať, keď máme okolo seba toľko ponúk? Ako to zvládnuť vtedy, keď sa púšťame sami na životné cesty a rodičia už istým spôsobom strácajú nad nami dohľad a nie je možné, aby nás stále viedli za ruku.

* Nikdy by sme nedospeli a nebolo by to správne, keby chceli za nás rozhodovať stále, aj keď sme už fyzicky dospelí. Čo robiť? Ako to riešiť, aby sme sa nestratili? Je jedna cesta, jeden spôsob a práve o ňom by som chcel teraz chvíľu rozprávať. Potrebujeme sprievodcu, ktorý nás nevedie za ruku, potrebujeme sprievodcu, ktorý nás vedie za srdce. Ktorý do nás vstúpi a ide s nami po našich cestách a vedie nás a usmerňuje náš rozum, našu vôľu. Dáva nám dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne Božej. Je to Boží kompas v nás a my všetci už iste vieme, že je ním Duch Svätý - tretia božská osoba a jeho dary osobitne dostávame pri sviatosti birmovania.

* Sviatosť birmovania tu teda nie je preto, že by Cirkev nemala čo robiť, a tak ju ktosi vymyslel. Máme ju od Krista a je pre nás veľmi dôležitá, pretože nám pomáha orientovať sa v živote. Bez správneho smeru - aj keby sme mali mnoho drahokamov a veľké bohatstvá - zablúdime a zahynieme. Ale my sme prišli na tento svet, aby sme sa stretli s naším Otcom a Ježišom Kristom. Duch Otca a Syna nám pomáha kráčať po správnych cestách.

                                                                    

(Zdroj: www.trnavka.sk)