03.02.2018 09:52

Farská púť do Svätej Zeme

Farská púť do Svätej Zeme
Srdečne Vás pozývame na FARSKÚ PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME.

Púť sa uskutoční v termíne

od 21.9. do 28 .9. 2018

v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour a Farským úradom v Nižnej.(Info na tel. 043/5381192)

Cena púte: 670,– €

 +  100,– USD po príchode na miesto sprievodcovi  + Poistné 2,- €/deň.

Nahlásiť sa môžete na farskom úrade v Nižnej.

Sprevádza PaedDr.Michal Pitoniak

V cene je zarátané:

letenka, letiskové a palivové príplatky; -7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením; -doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom ; -odborný sprievodca – kňaz; - autobusová doprava na letisko a späť.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň: odchod autobusom z Nižnej na letisko do Krakowa s nasledným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom  do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah.

2.deň: po raňajkách prehliadka  Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša  Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka.  Popoludní návšteva AinKarem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň: po raňajkách  odchod ku Genezaretskému  jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v KáneGalilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera  a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4.deň:  po raňajkách prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Haify, návšteva kláštora StellaMaris. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola PaterNoster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a  bazilika Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva  Jericha, Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - ViaDolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autobusom do Tel Avivu s následným odletom. Transfer autobusom z letiska do Nižnej.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou