17.02.2018 09:13

Jarná zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu
U nás 2. pôstnu nedeľu...

Poďakovanie pracovníkov a klientov Spišskej katolíckej charity za doterajšiu pomoc a zároveň prosba o podporu: Naša vďaka patrí všetkým vám, ktorí každoročne podporujete charitatívne diela v našej diecéze. Aj tohto roku sa obraciame s prosbou o vašu podporu a zároveň ďakujeme za poslednú zbierku, pri ktorej sa vyzbieralo 106 949,95 €. Jarnú zbierku chceme použiť na skvalitnenie života vo všetkých našich zariadeniach Oravy, Liptova a Spiša.