19.01.2019 17:58

List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity 27. január 2019

List rektora KU pri príležitosti  Nedele Katolíckej univerzity  27. január 2019
Vážení priatelia, 111-tisíc mladých z celého Slovenska. Dnes pôsobia medzi vami ako učitelia, zdravotníci, ošetrovatelia, novinári, psychológovia, ale aj teológovia a kňazi. Boli poslaní pomáhať budovať civilizáciu lásky...

Verím, že naši absolventi toto jedinečné poslanie napĺňajú a všade tam, kde sú, vnášajú ducha pokoja, porozumenia a pokory. Práve pri tohtoročnej Nedeli Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa z rozhodnutia biskupov slávi vždy v poslednú januárovú nedeľu, zvlášť myslíme na našich absolventov. Prajeme im, aby nezabudli na to, odkiaľ vyšli, a aby ich život stál na pevnom základe, ktorým je Kristus – Cesta, Pravda a Život.  Na našej alma mater pripravujeme založenie klubu absolventov. Myslíme si, že dňom ukončenia štúdia by nemalo končiť ani štúdium, ani ďalšie vzdelávanie, a rovnako by sa promóciou nemal pretrhať vzťah medzi absolventmi a vysokou školou, ktorá ich vyštudovala a vychovala.

Radi by sme s našimi absolventmi nadviazali a neskôr prehĺbili intenzívne vzájomné kontakty.  Katolícka univerzita v Ružomberku je najvyššia katolícka vzdelávacia inštitúcia na Slovensku. Naďalej sa odvažujeme prosiť o vašu podporu a priazeň, no predovšetkým o vaše modlitby, ktoré potrebujeme pre naše osobné ľudské príbehy, ale aj pre naše akademické pôsobenie na jedinej katolíckej vysokej škole.  Pozývame vaše deti študovať na jednu z našich štyroch fakúlt, „aby sa nestratili v pretechnizovanom svete. [...] Strážme si a rozvíjajme našu univerzitu. Katolícku a slovenskú. [...] Mohla by byť majákom svetla medzi babylonskými vežami. Mohla by spájať opravárov sveta. Mohla by nám pomôcť objaviť poklady, o akých sa nám dnes ešte ani nesníva.“ 

S radosťou v srdci Vás pozdravuje 

Jaroslav Demko 

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku