21.10.2017 16:30

Misijná nedeľa 22. október 2017

Misijná nedeľa 22. október 2017
známa aj ako Svetový deň misií je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi.

Tohto roku slávime Svetový deň misií (SDM) už po 91. krát. Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií, počas ktorého si kresťania pripomenú a oživia misijný záväzok vyplývajúci z krstu a podporia aj finančným darom rozvoj misijnej činnosti vo svete. Pápež bol týmto návrhom nadšený: „Táto myšlienka je dar z neba“.Odvtedy sa SDM stal vynikajúcim nástrojom pre napĺňanie základného poslania cirkvi – systematické ohlasovanie evanjelia celému stvoreniu.

Vďaka SDM sa jednak významne pozdvihlo misijné povedomie kresťanov a vďake zbierke na misie sa  vytvoril Fond solidarity (FS), z ktorého sa organizuje pravidelná pomoc na rozvoj mladých misijných spoločenstiev. Je nesporné, že slávenie SDM prináša pre celú cirkev bohaté ovocie. Sú to v prvom rade modlitby celej cirkvi, ktorá sa ako jedna veľká rodina schádza v chrámoch sveta, aby vyprosovala pomoc  Ducha Svätého a priaznivé podmienky pre ohlasovanie evanjelia. Misijné projekty financované z FS tiež pomáhajú ľuďom v núdzi v oblasti zdravotnej, sociálnej a vzdelávacej. Ďalším prínosom SDM je za ten dlhý čas je obrovské množstvo vybudovaných objektov cirkevnej infraštruktúry, množstvo kostolov, kaplniek, kláštorov, misijných staníc, pastoračných centier, ktoré sú nevyhnutné na riadne fungovanie a rozvoj mladých cirkevných spoločenstiev.Slávenie tohoročného SDM sprevádza motto z posolstva Svätého Otca Františka „Misie sú v srdci viery“, veď „evanjelium lásky nás Kristus posiela ohlasovať v sile Ducha Svätého.“  Spoliehať sa iba na ľudské sily a múdrosť by bolo vopred odsúdené na neúspech.

Pápežské misijné diela sú ústredná organizácia Katolíckej cirkvi, ktorá sa stará o rast a rozvoj celej misijnej cirkvi. Vo veriacich rozvíja misijného ducha a organizuje finančnú pomoc pre zahraničné misie. Pápežské misijné diela pôsobia vo vyše 140 krajinách sveta.Pomáhame v zahraničných misiách:  - učíme ľudí v misiách efektívne hospodáriť, vedieme ich k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, k solidarite a tolerancii; - podporujeme asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc a  iných sociálnych zariadení; - pomáhame  katechétom, poskytujeme prostriedky na stavbu a opravu cirkevných budov či pastoračných zariadení, podporujeme činnosť katolíckych médií; - staráme sa každoročne o viac ako 3 milióny chudobných detí, sirôt a starých ľudí, podporujeme takmer 70 000 bohoslovcov v  754 misijných seminároch a 2 000 novokňazov.                                                

(www.misijnediela.sk)