22.04.2017 10:26

Nedeľa Božieho Milosrdenstva a jej bohatstvo

Nedeľa Božieho Milosrdenstva a jej bohatstvo
Otec Marián Kuffa na svojej prednáške raz povedal: "To, čo kúpiš za euro na zemi, v očistci za tisíc eur nekúpiš". V preklade to znamená, že na zemi nám stačí veľmi málo urobiť, aby sme získali veľa.

Nedeľa Božieho Milosrdenstva je toho krásnym dôkazom. Minulý rok som urobila malý "test Božieho milosrdenstva" a dala si všetky svoje prosby na papier. Bolo ich 7. Tento týždeň som papierik vytiahla a s úžasom som zistila, že Pán splnil 5 z nich. Presne ako prisľúbil: „V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti.” (Den. 699) Poviem úprimne, že to boli dosť odvážne prosby. Sama som neverila, ale Pán veril. A dokázal svoju moc. Prosila som o krst a obrátenie mojej úžasnej 84-ročnej babičky, celoživotnej zaťatej ateistky, ktorá má už vážne zdravotné problémy. Pán zmenil jej postoj a minulý týždeň bola sviatostne pokrstená. Stihol to presne do roka. Taktiež, prosila som za bábätko pre dlhodobo sa snažiaci pár a na Vianoce mi pípla radostná smska. V júli sa im narodí dievčatko. Prosila som za prácu pre manžela kamarátky, ktorú dostal; za manželov pre slobodných kamarátov a podobne. Samozrejme, ostali aj nevypočuté prosby; nevadí, tento rok majú pevné miesto na mojom papieriku. Čo na to treba splniť? Deviatnik, 9-dňová novéna. Počnúc Veľkým piatkom, kedy sa máme modliť Korunku Božieho milosrdenstva. O tejto novéne sa Ježiš takto vyjadril: „V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti.”(Den. 796) Slová „všetky milosti“ znamenajú, že modliaci sa novénu k Milosrdenstvu dosiahnu všetky Božie dobrodenia, o ktoré budú prosiť, bez ohľadu na to, či sa budú modliť o milosti pre seba, alebo pre iných. Svätá spoveď a sväté prijímanie. Ježiš hovorí o mimoriadnej milosti v tento deň: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov." (Den. 699)

 

(zdroj: http://www.grkatnr.sk/© Copyright www.cestaplus.sk)