30.10.2018 20:19

Odpustky v „dušičkovom čase“

Odpustky v „dušičkovom čase“
Počas týchto dní môžeme získať úplné odpustky v prospechzosnulých. Čo musíme splniť?

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiamv očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:           

* svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), 

* sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), 

* modlitba na úmysel Svätého Otca

Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.  Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. 

* * *  Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.