30.09.2018 13:30

Odpustová slávnosť sv. Gála 2018

Odpustová slávnosť sv. Gála 2018
V nedeľu 14. októbra 2018 bude v našej farnosti odpustová slávnosť ku cti svätého Gála.

Slávnostná svätá omša bude o 10.30 hod.

Hlavným celebrantom a kazateľom bude

Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať

v sobotu 13. 10. 2018 od 10.00 do 11.30 h.

Všetkých srdečne pozývame.