28.07.2018 09:09

Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
Dňa 4. augusta 2018 sa v Zákamennom uskutoční spoločné celodiecézne slávenie Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Ďakovnú slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a kázať bude levočský dekan Mons. František Dlugoš. Keďže v spomínaný deň je aj prvá sobota v mesiaci august, svätej omši bude predchádzať  fatimská pobožnosť a modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.30 hod.

Všetkých srdečne pozývamedo Zákamenného.