17.11.2018 10:11

Poďakovanie

Poďakovanie
Slovenské deti boli opäť miliónové...

SLOVENSKO – Školy, škôlky, kostoly, sirotince, nemocnice - to všetko boli miesta, odkiaľ sa aj tento rok niesol hlas modlitieb miliónov detí. Do trinásteho ročníka iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ bolo zapojených približne osemdesiat krajín sveta. Nechýbali ani deti zo Slovenska, ktoré prijali pozvanie pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Iniciatíva vznikla v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvtedy sa deti spájajú v modlitbe ruženca za pokoj ľudského srdca a mier vo svete vždy 18. októbra o 9:00. „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vo viere v tieto slová svätého pátra Pia sa zúčastňuje modlitby ruženca každoročne nie jeden, ale milióny detí po celom svete.

Pastoračná a dobročinná pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi pripravila pre iniciatívu na svojej stránke www.miliondeti.sk informačné a didaktické materiály, ktoré využili stovky škôl a farností. Desaťtisíce malých i veľkých zaujal okrem ružencov a pestrých plagátov s modlitbami aj skutočný príbeh Nousseiry z Palestíny v podobe animovanej rozprávky či videopozvánka jedenásťročnej Lucky.

Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Aid to theChurch in Need denne informuje o utrpení a chudobe kresťanov v stopäťdesiatich krajinách sveta, kam smeruje modlitebná a finančná pomoc nadácie. Tohoročná modlitba detí bola mimoriadne venovaná blízkovýchodnej Sýrii, v ktorej bolo za posledných sedem rokov vojny zabitých viac ako šesťdesiattisíc detí. Takmer dva milióny detí nemôžu chodiť do školy, približne tri milióny žijú v utečeneckých táboroch alebo sú na úteku.

„Ďakujeme otcom biskupom za pomoc pri šírení pozvania k modlitbe. Ďakujeme aj rodičom, starým rodičom, učiteľom, kňazom i animátorom za výchovu, animáciu a pomoc pri organizovaní medzinárodnej iniciatívy na lokálnej úrovni, ružencovým bratstvám, rehoľným komunitám, chorým i ostatným jednotlivcom za obetu a za pripojenie sa k modlitbe,“ reaguje na tohtoročnú iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi Martina Hatoková.

Na adresu info@acn-slovensko.org prichádzajú spätné väzby a fotografie. Za mnohé vyznanie mamičky Miriam: „Pred chvíľou som sa so svojimi deťmi domodlila ruženec. Ešte sa ho nevedia modliť celý, avšak po celý čas kreslili smútok a nádej. Syn nakreslil vojnu a dcérka zasa dievčatko, ktoré vojnu prežilo – našlo posledný kvietok a stalo sa svätou...“Bratislava, 24. október 2018

 

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi