10.02.2018 13:10

Pôstna krabička pre Afriku

Pôstna krabička pre Afriku
Drahí veriaci, Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe.

V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a  odrieknutú obľúbenú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno vo Vašich očiach malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.

V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 250 tisíc Eur, vďaka ktorým môžeme postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, kde ponúkneme dvojnásobne viac deťom prístup ku vzdelaniu. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček - hudobné CD, ktoré pripravili deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie ako poďakovanie podporovateľom.

Pôstne krabičky sú k dispozícii pri novinách a jedna pôstna krabička bude aj tu v kostole pri oltári sv. kríža. Viac informácií nájdete na plagáte a webovej stránke Charity (www.charita.sk).