19.08.2017 10:17

Príbeh " bezmenného "

Príbeh " bezmenného "
Pred mnohými rokmi žil v dedine na okraji veľkého lesa chlapček, ktorý nemal nijaké meno. Bol to poslušný a dobrý chlapec. Všetky ostatné deti mali meno, len on nie.

Býval u jednej dobrej vdovy, ktorá ho nazývala " Pokladík. " Kamaráti sa rozhodli volať ho jednoducho " Červený ", lebo mal ryšavé vlasy.Raz pri večeri sa bezmenný chlapec opýtal nezvyčajne vážne:" Marianna, prečo nemám nijaké meno ? "Žena prestala jesť a zahľadela sa naňho. " Musím ti povedať niečo dôležité. Už si dosť veľký, aby si to pochopil. Nechcela som ti dať nijaké meno, lebo určite si už nejaké mal. To, čo ti dali tvoji rodičia. Tvoj príchod do dediny bol skutočný zázrak. Preto ťa majú všetci radi ... Priniesol ťa veľký sivý vlk. "Veľký sivý vlk bol postrachom lesa, vodcom divokej svorky vlkov, ktorí vystrájali v lese, napádali stáda a ľudí prechádzajúcich okolo." Bol si zabalený v batôžku, ktorý vlk držal v labách. Možno tvojich rodičov prepadli vlci, ale veľký sivý vlk ťa zachránil a priniesol ťa do dediny. "Bezmenný chlapec ju s láskou objal. Na druhý deň si obliekol svoje najkrajšie šaty a povedal: " Idem za veľkým sivým vlkom, aby mi povedal, ako sa volám. "Dedinčania neurobili nič, aby mu v tom zabránili. Vedeli, že chlapec, ktorý odhodlane a hrdo kráčal k lesu, má na to právo.Po hodine sa pred ním vynoril obrovský tieň. Bol to veľký sivý vlk." Kam ideš, malý človek s vlasmi farby ohňa? " opýtal sa ho vlk hlbokým hlasom." Chcel som sa ti poďakovať za to, že si ma zachránil, " povedalo dieťa premáhajúc strach." Bolo to v slabej chvíli, " riekol vlk. " A teraz chceš vedieť, ako skončili tvoji rodičia ... "" Ako to môžeš vedieť? "" Ja viem veľa vecí ...

V každom prípade, máš veľké šťastie. Tvojho otca a matku som videl pred niekoľkými dňami. Poď, nech nestrácam čas. "Veľký sivý vlk vykročil a chlapec bez mena sa ponáhľal za ním.Prešli cez les a došli na okraj mestečka. Vlk zastal:" Ja nemôžem ísť ďalej. Tvoj otec je tam dole, má vlasy farby ohňa rovnako ako ty, nemôžeš sa pomýliť. "Uprostred námestia sa týčilo vysoké lešenie. Množstvo murárov a tesárov stavalo kostol. Muž, ktorý stavbu riadil, mal vlasy rovnako červené ako bezmenný chlapec. Chlapec k nemu nesmelo podišiel. Muž sa naňho pozrel a na chvíľu zatajil dych. Z lesa sa ozvalo zavytie veľkého vlka a muž pochopil." Ty si môj syn! " zvolal muž. Zliezol z lešenia a mocne objal bezmenného chlapca. " To je zázrak! Tvoja matka a ja sme si mysleli, že sme ťa naveky stratili. V lese nás napadli vlci ... Mal si len niekoľko mesiacov. Poďme za tvojou matkou, syn môj! "Chlapec odstúpil od otca a povedal: " Ocko, najprv mi musíš povedať jednu vec - ako sa volám? "" Pozri, " riekol otec a ukázal mu širokú a drapľavú dlaň pravej ruky. " Aby som na teba navždy pamätal, dal som si napísať tvoje meno na ruku."Bezmenný chlapec s tlčúcim srdcom prečítal svoje meno:" Milovaný. "" Vedel som to! " zvolal. " To je to najkrajšie meno zo všetkých. "" Ale Sion povedal: , Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. "Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.Hľa, do dlaní som si ťa vryl,pretože si drahý mojim očiam,vzácny a ja ťa milujem. "Prorok Izaiáš      

Bruno Ferrero