01.10.2016 11:10

Projekt slúženia denných svätých omší za život pokračuje i v roku 2016

Projekt slúženia denných svätých omší za život pokračuje i v roku 2016
Bratislava 15. decembra 2015 (TK KBS) Denné sväté omše (alebo sv. liturgie) na úmysel šírenia kultúry života a rodiny budú kňazi celebrovať aj celý rok 2016. Súhlasili s tým všetci biskupi Slovenska. Na svätých omšiach za šírenie kultúry života sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto má záujem.

Zoznam s miestom, hodinou a celebrantom svätej omše za život bude pravidelne dostupný na webstránke Tlačovej kancelárie KBS. "Budúci rok chceme venovať tieto sväté omše za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny – na Slovensku a Európe. Je to aj istá forma duchovnej prípravy na to, že naša krajina bude v druhom polroku predsedať Rade Európskej únii," hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. "Za vhodné tiež považujeme moment prežívaného mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ku ktorému nás pozval Svätý Otec František. Počas týchto svätých omší môžeme reflektovať moment Božieho milosrdenstva, napríklad odprosením za hriechy proti životu a rodine," dodáva výkonný sekretár KBS. Myšlienka slávenia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života vznikla vo Fóre života. Za túto iniciatívu sa v roku 2012 postavili slovenskí biskupi na návrh vtedajšieho predsedu Bioetickej subkomisie KBS Mons. Štefana Sečku. Do realizácie tohto projektu sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac boli sväté omše slúžené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti. V roku 2013 i tento rok zároveň predstavovali duchovnú prípravu a podporu k organizácii Národných pochodov za život. Rozpis denných svätých omší (sv. liturgií) za život v jednotlivých diecézach podľa mesiacov:


Január 2016: Košická arcidiecéza
Február 2016: Bratislavská eparchia
Marec 2016: Nitrianska diecéza
Apríl 2016: Košická eparchia
Máj 2016: Banskobystrická diecéza
Jún 2016: Žilinská diecéza
Júl 2016: Bratislavská arcidiecéza
August 2016: Prešovská archieparchia
September 2016: Rožňavská diecéza
Október 2016: Spišská diecéza
November 2016: Vojenský ordinariát
December 2016: Trnavská arcidiecéza


 

   

 

(www.tkkbs.sk)