24.09.2016 16:37

Prosba o pomoc...

Prosba o pomoc...
Milí dobrodinci,diecézny biskup z Rwandy sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc priobstaraní liturgických predmetov pre jednotlivé farnosti v jeho diecéze.

Nakoľko v jeho diecéze je nedostatočný počet farností, chcel by zriadiťaspoň 7 nových farností.Na prelome novembra a decembra 2016, my pallotíni, cestujeme spolu sniekoľkými adoptívnymi rodičmi do Rwandy. Je to príležitosť, ako tietopredmety do Rwandy prepraviť.Otec biskup prosil o zaslanie rôznych liturgických predmetov ako: kalich,cibórium, paténa, obetné misky, zvončeky, kadidlo, tácka s ampulkami, liturgické rúcha, štóly atď. Budeme vám  vďačníza akúkoľvek pomoc, ktorú by ste nám v tejto oblasti vedeliposkytnúť.Bližšie informácie:

info@pallotini.sk, tel.: 02 43 19 10 30

Dariusz Latuszek Sološnická 314/20

841 04 Bratislava - Karlova Ves

tel. +421 905 785503