01.10.2016 11:13

Sväté omše za život, manželstvá a rodiny

Sväté omše za život, manželstvá a rodiny
Počas celého októbra 2016 sa Spišská diecéza bude osobitným spôsobom modliť za šírenie kultúry života a upevnenie manželstiev a rodín.

Na tento úmysel sa budú sláviť sväté omše v kostoloch podľa rozpisu. Naša farnosť v rámci diecézy bude sláviť sv. omšu za život v stredu 5. októbra 2016. Začneme modlitbou krížovej cesty za nenarodené deti o 17.30 hod., po jej skončení bude nasledovať sv. omša za život a po sv. omši eucharistická adorácia s októbrovou pobožnosťou. Sväté omše slúžené v rámci tejto iniciatívy majú spoločnú intenciu šírenia kultúry života a rodiny. Táto iniciatíva vznikla v roku 2012. V rokoch 2013 a 2015 zároveň predstavovali duchovnú prípravu a podporu k organizácii Národných pochodov za život.

 

Vrúcna prosba

Chcem Vás drahí moji poprosiť, nikdy sa nerozhodnite pre potrat! Ja osobne som umelé prerušenie tehotenstva nepodstúpila, ale niekoľko krát sa mi stalo, že z vôle Pánovej som potratila svojvoľne. Aj keď som to dieťatko ja zabiť nechcela, tak aj tak zomrelo. Vravím Vám už toto bolo pre mňa neznesiteľné v tej chvíli, by som dala svoj život zato, aby toto dieťatko malo šancu žiť. Nechcelo sa mi, tak veľmi sa mi žiť nechcelo. Bolí to verte mi a o to viac to bude bolieť, ak to dieťatko zabijete z vlastnej vôle. Poviem Vám mám dve krásne deti. Určite nie som matkou vystrihnutou z knihy o mamách, ale ľúbim ich. Nesmierne milujem svoje deti a Buď Chvála a Sláva Bohu, že ma takto požehnal. Všetky bolesti srdca, bolesti mysle a oči pre plač z Vás nezmyjú tú hroznu ranu zo smrti tohto človiečika. Modlím sa.

Margaréta, Prešov, 27.3.2009                                                                  (www.modlitba.sk)