29.10.2016 17:35

Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti
2. november je aj dňom modlitieb za nenarodené deti. Pri tejto príležitosti sa koná dobrovoľná zbierka „Sviečka za nenarodené deti.“

Môžeme sa zapojiť svojimi modlitbami, zapálením sviece v okne svojho príbytku večer 2. novembra a dobrovoľným príspevkom. Pri stolíku je možnosť zakúpiť si sviečku z tejto kampane a do pokladničky prispieť na podporu aktivít Fóra za život. Pán Boh zaplať!