28.10.2017 19:37

Sviečka za nenarodené deti

Sviečka za nenarodené deti
2. november je aj dňom modlitieb za nenarodené deti. Pri tejto príležitosti sa koná dobrovoľná zbierka „Sviečka za nenarodené deti“ – môžeme sa zapojiť svojimi modlitbami, zapálením sviece v okne svojho príbytku večer 2. novembra a dobrovoľným príspevkom.

Pri stolíku je možnosť zakúpiť si sviečku z tejto kampane a do pokladničky prispieť na podporu aktivít Fóra za život. Pán Boh zaplať!

Novinkou aktuálneho ročníka kampane je  Súťaž o najkreatívnejšiu aktivitu s témou “ život je dar“. Súťaž bude prebiehať počas októbra a novembra a je určená pre farnosti, školy a rôzne spoločenstvá. Ponúkame aj zopár tipov – usporiadanie kultúrneho podujatia s témou ochrany života, zorganizovanie tematického „stretka“, výroba časopisu, natočenie videa, zloženie pesničky, nacvičenie divadla, príprava zaujímavej mobilnej aplikácie alebo počítačovej hry… fantázii sa medze vôbec nekladú. Dôležité je, aby ste nám výsledný produkt poslali, alebo – ak ide o „live“ záležitosť, aby ste ju zdokumentovali fotkami alebo videom z podujatia. Na súťažné príspevky čakáme do 30. novembra 2017. Na tri víťazné tímy čakajú pekné ceny – farnosť získa pamätník nenarodeným deťom s mottom „Do dlaní som si ťa vryl“ z dielne Fóra života. Víťazné spoločenstvo získa plastiku Dieťatko ukryté v dlaniach; a škola, ktorá vyhrá, získa zaujímavú zážitkovú odmenu. Na zaslanie súťažných výtvorov a príspevkom, prípadne na získanie bližších informácií, môžete využiť môžete kontakty: e-mail: sviecka@forumzivota.sk, poštová adresa: Fórum života, Heydukova 14, 811 02  Bratislava (heslo Sviečka)