21.08.2019 11:51

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku
Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“.

Nový študijný program zameraný na tajomstvo svätej omše

Veriaci človek sa zvyčajne každú nedeľu, často však aj viackrát v týždni, zúčastňuje slávenia svätej omše. Svätá omša sa vyznačuje bohatstvom symboliky a úkonov, pričom nie vždy poznáme do hĺbky ich pôvod, funkciu a význam. Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“.


„Hoci sa ako veriaci ľudia pravidelne zúčastňujeme svätej omše, neraz jej symboly a úkony dobre nepoznáme. Chceme napomôcť účastníkom lepšie porozumieť a aktívnejšie a zbožnejšie prežívať svätú omšu,“ približuje nový študijný program PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. prorektorka pre vzdelávanie.

 

Pôjde o jednoročný cyklus 14-tich prednášok, ktorých cieľom bude priblížiť pôvod svätej omše, jej vývoj v priebehu dejín, štruktúru a hlavné časti. Účastníci sa oboznámia aj s liturgickým priestorom, bohoslužobnými predmetmi a liturgickým oblečením.

 

Počas šk. roka 14 utorkov v Ružomberku  (cca raz za mesiac) 13:50 – 16:15.

Študijný poplatok 40,- €.

Pre prvých 8 záujemcov dopravu mikrobusom zdarma zabezpečí farský úrad Nižná (odchod z Nižnej 12:30)

Prihlásiťsamôže každý nad 40rokov do 15. septembra 2019. Prihlášku a viacinformáciínájdete na www.utv.ku.sk.

Prihlásiťsamôžete aj prostredníctvomnášho farského úradu (pomôžeme s vypísanímprihlášky a s registráciou….obsadíme Vám miesto v mikrobuse…)