04.04.2018 19:48

Veľká Noc 2018

Veľká Noc 2018
„Prví kresťania sa modlievali obrátení smerom na východ, kde vychádza slnko, lebo pre nich tým pravým Slnkom a Svetlom bol Pán Ježiš. Nech je aj pre nás vzkriesený Pán a jeho slovo svetlom pre naše životy a pre naše rozhodnutia. Nech je vodou života, z ktorej budeme vždy s radosťou čerpať.“ (z Pastierskeho listu diecézneho biskupa na Veľkú noc 2018)

 

 

Nech žiara veľkonočného rána

neprestane prinášať istotu a radosť

do nášho života východom večernice,

ale nech Kristovo svetlo

prežaruje každý deň i noc,

ktoré nám Pán požehná.

Požehnané a milostiplné sviatky

Kristovho zmŕtvychvstania

vám zo srdca v modlitbách vyprosujú

vaši duchovní otcovia  Štefan a Lukáš