31.12.2017 15:38

Vianočný vinš

Vianočný vinš
Túžim vianočný pokoj v sebe mať a všetkým ho rozdávať, lebo nám ho sám Ježiš prišiel dať.

Zo všetkých darov volím vianočný pokoj.Tak ako sa v piesni spieva: Narodil sa Kristus Pán, radujme sa, v srdci majme čistotu na pamiatku tohto zrodu, sme tiež potomkami kráľovského rodu. Keď Boh otvoril okno na nebi, opýtal sa ma: “Aké je tvoje vianočné prianie?” Odpovedal som: “Pane, prosím, staraj sa o rodinu, ktorá číta túto správu a daj jej zdravia a lásky po celý budúci rok.”

Požehnané Vianoce a Božím pokojom naplnený celý rok   2018

                                                              vám vyprosujú vaši duchovní otcovia Štefan a Lukáš  a diakon Blažej