28.10.2017 19:40

Zosnulí od 1. novembra 2016 do 1. novembra 2017 pochovaní v našej farnosti

1.       + 15. 11. 2016     František Svinčák
2.       + 5. 12. 2016       Ján Žuffa
3.       + 7. 12. 2016       Ján Sťahulák
4.       + 10. 12. 2016     Alojz Letko
5.       + 24. 12. 2016     Jozef Štepanovský
6.       + 31. 12. 2016     František Reguly
7.       + 30. 1. 2017       Ľudovít Kajan
8.       + 4. 2. 2017         Ján Matkuliak
9.       + 7. 2. 2017         Miroslav Chrenek
10.     + 31. 1 .2017       Peter Droppa
11.     + 9. 2. 2017         Vojtech Hablák
12.     + 5. 2. 2017         Libuša Chromeková
13.     + 1. 3. 2017         Mária Žuffová
14.     + 23. 3. 2017       Mária Čadová
15.     + 26. 3. 2017       Vladimír Lupták
16.     + 28. 3. 2017       Antónia Slivčáková
17.     + 8. 4. 2017         Anton Kamody
18.     + 20. 4. 2017       Pavol Lukaščík
19.     + 22. 4. 2017       Jozef Zimáň
20.     + 12. 5. 2017       Jozef Gracák
21.     + 30. 5. 2017       Mária Garajová
22.     + 10. 6. 2017       Eugen Šiška
23.     + 29. 6. 2017       Margita Jarolínová
24.     + 29. 6. 2017       Štefan Reguly
25.     + 6. 7. 2017         Mária Glasová
26.     + 18. 7. 2017       Alojz Michalec
27.     + 2. 8. 2017         Anna Žuffová
28.     + 26. 8. 2017       Erika Regulyová
29.     + 13. 9. 2017       Martin Paľa
30.     + 28. 9. 2017       Ján Palko
31.     + 9.10. 2017        Klement Latka

Requiescat in pace...  Odpočívajte v pokoji...

Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať.“