Kňazi pôsobiaci v Nižnej

 Kapláni pôsobiaci v Nižnej od roku 1995

 Meno kaplána  Obdobie pôsobenia  Poznámky
 Martin Mikulášik, Mgr.  Jún 1995 - február 1996  
 Ján Hudák, ICLic.  1.2. 1996 - 30.6. 1996  
 Martin Koleják, Mgr.  1.7. 1996 - 30.6. 1997  
 Slavomír Bigoš, Mgr.  1.7. 1997 - 30.6. 1998  
 Marcel Tarda, Mgr.  1.7. 1998 - 8.4. 1999  
 Martin Medvec, Mgr.  1.7. 1999 - 30.9. 1999  
 Dušan Kubica, Mgr.  1.10. 1999 - 30.6. 2002  
 Matúš Perignáth, Mgr.  1.7. 2002 - 30.6. 2004  
 František Knapík, ThLic.  1.7. 2004 - 30.6. 2007  
 Štefan Hudáček, Mgr.  1.7.  - 11.12. 2007  Od 12.12. 2007 - 09.07.2019 pôsobil v Nižnej ako farský administrátor
 Michal Holík, Mgr.  1.7. 2008 - 12.07. 2012  
 Marek Wolanszky, Mgr.   12.7. 2012 - 06.07. 2016  
 Lukáš Fejerčák, Mgr.   06.07. 201610.07. 2018  
 Miroslav Rožek, Mgr.   10.07. 2018 - 14.07.2019  
 Ján Obšitoš, Mgr.   15.07. 2019  

-

 Kňazi - Farári alebo správcovia farnosti, pôsobiaci v Nižnej

 Obdobie pôsobenia  Meno kňaza  Funkcia  Poznámky
 Od r. 1602 - ?  Juraj Francisci  farár ev.a.v.  
 ?  Juraj Filip  farár ev.a.v.  
 ?  Martin Panificus  farár ev.a.v  
 ?  Matej Urbanovič  farár ev.a.v.  
 1645  ?  katolícky kňaz  
 1673  Valentín Lomčiský  katolícky kňaz  
 1673  Ján Simonides, SJ  katolícky kňaz  
 1673  Juraj Jankovič  katolícky kňaz  
 1674 - 1678  Krištof František Roždenský  katolícky farár  
 1678  Ján Buriš  kazateľ ev.a.v.  
 1686 - 1688  Martin Czabafy  katolícky kňaz  
 1688 - 1690  Aleber Juraj Godaj  katolícky kňaz  
 1690 - 1692  Ján Husák  katolícky kňaz  
 1692 - 1695  Gabriel Barna  katolícky kňaz  Správca farnosti z Tvrdošína, pôsobiaci aj v Nižnej
 1695 - 1697  Peter Judányi, SJ  katolícky kňaz  
 1697 - 1701  Matúš Hanzel, SJ  katolícky kňaz  
 1701 - 1703  Pavol Štefan Filovič  katolícky kňaz  
 1703 - 1718  Ján Samko  katolícky kňaz  Správca farnosti z Tvrdošína, pôsobiaci aj v Nižnej
 1719 - 1723  Ján Grotovský  katolícky kňaz,  správca farnosti  Odvtedy v Nižnej trvale pôsobia katolícki kňazi
 1723 - 1733  Ondrej Mihalovič  správca farnosti  
 1733 - 1743  Pavol Dávid  správca farnosti  
 1743 - 1749  Ján František Berinka  správca farnosti  
 1749 - 1778  Ignác Jablonský  správca farnosti  
 1778 - 1802  Štefan Kostka  správca farnosti  
 1802 - 1814  Jozef Dvorčak  správca farnosti  
 1814 - 1829  Ján Nepomuk Drengubiak  správca farnosti  
 1830 - 1845  Tomáš Lokczan  správca farnosti  
 1845 -  Michal Chmel  správca farnosti, v r. 1876 - 94 dekan  Zomrel v roku 1913
 ?       - 1913
 1913 - 1946
 Jozef Tomča  kaplán
 správca farnosti
 Zomrel v roku 1946
 1946 - 1952  Jozef Laurinec  správca farnosti  
 1952 - 1958  Leonard Polčik, ThDr.  správca farnosti  Zomrel v roku 1958
 1958 - 1978  Ondrej Štelina  správca farnosti  
 1968 - 1976  Jozef Tomanóczy, ThDr.  generálny vikár
pápežský protonotár n.o.
 Zomrel v roku 1976, v Nižnej pôsobil ako pomocný duchovný
 1969 - 1978
 1978 - 1987
 Protáz Matej Koleják, OFM  kaplán
 správca farnosti
 Zomrel 27. júna 1987
 1987 - 2007  Ján Farkašovský  správca farnosti  Zomrel 8.12. 2007
12.12. 2007 - 09.07. 2019  Štefan Hudáček, Mgr.  farský administrátor  
 09.07. 2019 -   Ján Garaj, Mgr. farár