Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

 Pavol Žuffa                              

 narodený:

 V Zem. Dedine  na začiatku 18. storočia

 

 pôsobil:

 Ako farár v Ostrihomskej diecéze

 

 

 

 Štefan Meľko:

 

 Rodák z Nižnej, pôsobil v nitrianskej diecéze. V r. 1777 založil fundáciu 120 zlatých,  aby sa v Nižnej každý mesiac za neho slúžila sv. omša

 

 

 

 Matej Žuffa:

 

 Rodák zo Zem. Dediny. V r. 1806 dal v rodisku postaviť kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Pôsobil ako farár v Kaločskej diecéze.

 

 

 

 Michal Žuffa Kunčo:

 narodený:

 V Zem. Dedine

 

 vysvätený:

 1931

 

 pôsobil:

 - ako farár v Pucove

 

 

 

 Mgr. František Tuka:

 narodený:

 11.12.1958 v Trstenej

 

 vysvätený:

 14.6.1987 v Nitre

 

 pôsobí:

 - v súčasnosti ako farár vo Veľkej Lesnej

 

 

 

 PhDr. PaeDr.Jozef Jurina, PhD.

 narodený:

 6.10.1961 v Trstenej

 

 vysvätený:

 14.6.1987

 

 pôsobí:

 - v súčasnosti pôsobí ako farár v Opoji (Trnavská arcidiecéza)

 

 

 

 František Perichta

 narodený:

 23. 9. 1964 v Trstenej

 

 vysvätený:

 19. 6. 1988 v Bratislave

 

 pôsobí:

  t.č. suspendovaný

 

 

 

 Mons. Ján Kuboš:

 narodený:

 28.2.1966 v Trstenej

 

 vysvätený:

 18.6.1989 v Bratislave

 

 pôsobí:

- pomocný biskup Spišskej diecézy

 

 

 

 ThLic. František Reguly:

 narodený:

 6.10.1968 v Trstenej

 

 vysvätený:

 15.6.1991 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

 - v súčasnosti ako farár v Tvrdošíne

 

 

 

 ThDr. Štefan Tuka, PhD.

 narodený:

 4.1.1969 v Trstenej

 

 vysvätený:

 14.6.1992 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

 - v súčasnosti ako farár vo Vitanovej

 

 

 

 Mgr. Ing. Ľuboš Satina

 narodený:

 3.4.1968 v Trstenej

 

 vysvätený:

 22.6.1996 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

 ako farár vo Valaskej Dubovej

 

 

 

 Mgr. Peter Bolibruch

 narodený:

 18.11.1974 v Trstenej

 

 vysvätený:

 19.6.1999 v Dolnom Kubíne

 

 pôsobí:

 ako farár v Rabči

 

 

 

 Mgr. Vladimír Bolibruch

 narodený:

 8.9.1977 v Trstenej

 

 vysvätený:

 19.6.2004 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

 - v súčasnosti ako farár v Palúdzke

 

 

 

 Mgr. Róbert Mores

 narodený:

 13.10.1976 v Dolnom Kubíne

 

 vysvätený:

 17.6.2006 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

 - v súčasnosti ako výpomocný duchovný v Nižnej

 

 

 

 ThLic. Peter Nákačka, PhD.

 narodený:

 12.7.1982 v Trstenej

 

 vysvätený:

 23.6.2007 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

 - v súčastnosti je na misiách v Kazachstane

 

 

 

 Mgr. Matúš Knižacký

 narodený:

 7.9. 1990 v Trstenej

 

 vysvätený:

 18.6. 2016 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

  - v súčastnosti pôsobí ako kaplán v Levoči

 

 

 

 Mgr. Blažej Raška

 narodený:

 23.11. 1992 v Trstenej

 

 vysvätený:

 16.6. 2018 v Spišskej Kapitule

 

 pôsobí:

  - v súčastnosti pôsobí ako kaplán v Ľubici