Kontakt

Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Nižná
                  Kolejáková 218
                    027 43 Nižná

Farský úrad: 043/538 11 92
E-mail: nizna@kapitula.sk

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Štefan Hudáček (správca farnosti)
Mgr. Miroslav Rožek (kaplán)