Kontakt

Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Nižná
                  Kolejáková 218
                    027 43 Nižná

Farský úrad: 043/538 11 92
E-mail: nizna@kapitula.sk
Číslo účtu: SK07 0200 0000 0042 3304 9751

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ján Garaj (farár)
Mgr. Ján Obšitoš (kaplán)