31.12.2016 11:49

Sviatosť krstu

Termíny vysluhovania sviatosti krstu:

Sviatosť krstu sa vo farnosti vysluhuje vždy každú tretiu nedeľu. Na striedačku je jeden termín bez svätej omše a druhý počas svätej omše. Tieto termíny sú záväzné.

 

Bez svätej omše

 

Sviatosť krstu sa vysluhuje podľa dátumu vždy v nedeľu po skončení svätej omše, ktorá je o 8.00 hod vo farskom kostole.

 

So svätou omšou

 

Sviatosť krstu sa vysluhuje podľa dátumu vždy v nedeľu počas slávnostnej svätej omše, ktorá je o 10.30 hod vo farskom kostole.

7. januára 2018

28. januára 2018

18. februára 2018

11. marca 2018

1. apríla 2018

29. apríla 2018

6. mája 2018

3. júna 2018

24. júna 2018

15. júla 2018

5. augusta 2018

26. augusta 2018

16. septembra 2018

7. októbra 2018

28. októbra 2018

18. novembra 2018

9. decembra 2018

30. decembra 2018

 

 

  • Najneskôr tri dni pred termínom plánovaného krstu otec dieťaťa príde na farský úrad spísať žiadosť o pokrstenie svojho dieťaťa (najlepšie počas týždňa po večernej svätej omši).
  • So sebou si prinesie, k nahliadnutiu, rodný list dieťaťa.
  • Pred vysluhovaním sviatosti krstu sa rodičia a krstní rodičia zúčastnia na fare predkrstného stretnutia, ktoré sa koná vždy v sobotu pred termínom vysluhovania sviatosti krstu o 19.00 h.
  • Prosím všimnite si aj podmienky, kto môže byť krstným rodičom.

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA VŽDY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Tento rok  13. mája 2018