31.12.2016 11:49

Sviatosť krstu

Termíny vysluhovania sviatosti krstu:

Sviatosť krstu sa vo farnosti vysluhuje spravidla každú tretiu nedeľu. Na striedačku je jeden termín bez svätej omše a druhý počas svätej omše. Tieto termíny sú záväzné.

 

 

Bez svätej omše

 

Sviatosť krstu sa vysluhuje podľa dátumu vždy v nedeľu po skončení svätej omše, ktorá je o 8.00 hodvo farskom kostole.

 

So svätou omšou

 

Sviatosť krstu sa vysluhuje podľa dátumu vždy v nedeľu počas slávnostnej svätej omše, ktorá je o 10.30 hodvo farskom kostole.

13. januára 2019

27. januára 2019

17. februára 2019

10. marca 2019

31. marca 2019

28. apríla 2019

19. mája 2019

9. júna 2019

30. júna 2019

21. júla 2019

11. augusta 2019

1. septembra 2019

22. septembra 2019

13. októbra 2019

3. novembra 2019

24. novembra 2019

15. decembra 2019

5. januára  2020

 

 

  • Najneskôr tri dni pred termínom plánovaného krstu otec dieťaťa príde na farský úrad spísať žiadosť o pokrstenie svojho dieťaťa (najlepšie počas týždňa po večernej svätej omši). 
  • So sebou si prinesie, k nahliadnutiu, rodný list dieťaťa. 
  • Pred vysluhovaním sviatosti krstu sa rodičia a krstní rodičia zúčastnia na fare predkrstného stretnutia, ktoré sa koná spravidla v sobotu pred termínom vysluhovania sviatosti krstu po večernej sv. omši alebo po dohode. Prosím všimnite si aj podmienky, kto môže byť krstným rodičom.
  • Pre Zemiansku Dedinu sú termíny so sv. omšou podľa dohody. Termíny bez sv. omše sú záväzné vo farskom kostole v Nižnej.

 

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA VŽDY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Tento rok  2. júna 2019