31.12.2016 11:49

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v nedeľu vo sv. omši. Krstu predchádzajú dve krstné náuky, ktorých sú povinní zúčastniť sa rodičia i krstní rodičia.

Prvá krstná náuka je raz za tri mesiace (sept., dec., marec, jún) – termín ohlásime vždy dva týždne dopredu. Odporúčame prvú krstnú náuku stihnúť ešte pred narodením dieťaťa. Táto náuka je spojená s požehnaním matiek pred pôrodom. Požehnanie matiek je na záver sv. omše vo farskom kostole (začiatok sv. omše 7:00). Krstná náuka je potom hneď po sv. omši na fare.

Druhú náuku s termínom krstu si rodičia dohodnú s kňazom osobne po narodení dieťaťa. 

 

Týmto oznamom zároveň rušíme doterajšie oznamy týkajúce sa vysluhovania sviatosti krstu a krstných náuk v našej farnosti.