31.12.2016 11:54

Sviatosť manželstva

Termíny prípravy pred prijatím sviatosti manželstva:

Predmanželská príprava  v našej farnosti prebieha od februára do októbra. Stretnutia sú vždy v sobotuo 9.00hodna fare, podľa určených termínov. 

Všetci snúbenci absolvujú 4 stretnutia:

1. Rozhovor o viere podľa rozpisu.

2. Rozhovor o morálke podľa rozpisu. 

3. Stretnutie s lekárom– na základe vzájomnej dohody snúbencov a lekára.

4. Rozhovor o sviatostiachmanželskom obrade  (v sobotu – týždeň pred plánovaným sobášom).

 

Vierouka

Morálka

9. februára 2019

16. februára 2019

2. marca 2019

9. marca 2019

30. marca 2019

6. apríla 2019

4. mája 2019

11. mája 2019

8. júna 2019

15. júna 2019

6. júla 2019

13. júla 2019

3. augusta 2019

10. augusta 2019

31. augusta 2019

7. septembra 2019

5. októbra 2019

12. októbra 2019

 
 

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, minimálne 3 mesiace pred plánovaným sobášom prídu na farský úrad spísať žiadosť o uzavretie sobáša. Ak neboli pokrstení v našej farnosti, so sebou si prinesú krstný list, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Snúbencom, ktorí nemôžu absolvovať prípravu na prijatie sviatosti manželstva v termínoch, ktoré sú uvedené vyššie dávame do pozornosti Kurzy prípravy na manželstvo na internetovej stránke: www.domanzelstva.sk, alebo môžu prípravu absolvovať v UPC na vysokej škole, či u iného kňaza a doložia potvrdenie o absolvovaní prípravy.