31.12.2016 11:54

Sviatosť manželstva

Termíny prípravy pred prijatím sviatosti manželstva:

Predmanželská príprava  v našej farnosti prebieha od februára do októbra. Stretnutia sú vždy v sobotu, podľa určených termínov, o 9.00h na fare.

Všetci snúbenci absolvujú 4 stretnutia.

  • Rozhovor o vieremorálke podľa rozpisu,
  • stretnutie s lekárom – na základe vzájomnej dohody snúbencov a lekára,
  • rozhovor o sviatostiachmanželskom obrade  (v sobotu – týždeň pred plánovaným sobášom).

Vierouka

Morálka

3. februára 2018

10. februára 2018

3. marca 2018

10. marca 2018

7. apríla 2018

14. apríla 2018

5. mája 2018

12. mája 2018

2. júna 2018

9. júna 2018

7. júla 2018

14. júla 2018

4. augusta 2018

11. augusta 2018

1. septembra 2018

8. septembra 2018

6. októbra 2018

13. októbra 2018

 

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, minimálne 3 mesiace pred plánovaným sobášom prídu na farský úrad spísať žiadosť o uzavretie sobáša. Ak neboli pokrstení v našej farnosti, so sebou si prinesú krstný list, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Snúbencom, ktorí nemôžu absolvovať prípravu na prijatie sviatosti manželstva v termínoch, ktoré sú uvedené vyššie dávame do pozornosti Kurzy prípravy na manželstvo na internetovej stránke: www.domanzelstva.sk, alebo môžu prípravu absolvovať v UPC na vysokej škole, či u iného kňaza a doložia potvrdenie o absolvovaní prípravy.

Taktiež je možnosť ísť na predmanželský kurz v našej diecéze. Rozpis kurzov nájdete TU.