08.12.2013 13:52

Ján Pavol II. (* 18. máj 1920 - † 2. apríl 2005)

Ján Pavol II. (* 18. máj 1920 - † 2. apríl 2005)

Ján Pavol II. sa ako Karol Wojtyla narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach pri Krakove v Poľsku. Od roku 1938 študoval na Jagelovskej univerzite v Krakove polonistiku a filozofiu. Po zatvorení univerzity cez vojnu pokračoval v štúdiách súkromne, pričom pracoval v kameňolome a neskôr v chemickej továrni. Od roku 1942 sa začal pripravovať štúdiom teológie na kňazské povolanie. Za kňaza bol vysvätený 1. novembra 1946. O dva roky neskôr dovŕšil štúdium na inštitúte Angelicum v Ríme doktorátom. Od roku 1948 pôsobil ako kňaz vo farnosti v Niegowiciach a farár v Krakove. Od roku 1951 pokračoval v štúdiu na Jagelovskej univerzite a pôsobil tiež ako univerzitný kaplán. O rok neskôr začal prednášať etiku v kňazskom seminári v Krakove a od roku 1956 pôsobil ako profesor na Katolíckej univerzite v Lubline. V roku 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a o päť rokov neskôr sa stal krakovským arcibiskupom - metropolitom. 29. mája 1967 ho pápež Pavol VI. vymenoval za kardinála. Široko rozvinul pastoračnú činnosť medzi študentmi a mladými ľuďmi. Zaujímal sa o problémy svojich súčasníkov, o vedu , kultúru, umenie a spoločenský život. Mal veľmi rád šport, ba športoval pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo. Písal básne, divadelné hry, články, knihy. Po náhlej a nečakanej smrti pápeža Jána Pavla I. (ktorý bol v pápežskej službe iba 33 dní) konkláve kardinálov 16. októbra 1978 zvolilo Karola Wojtylu za 264. pápeža. Po štyri a pol storočí sa stal prvým pápežom netalianskeho pôvodu. Jeho pôsobiskom prestal byť Krakow a stala sa ním svetová cirkev a celý svet. Pontifikát Jána Pavla II. je tretím najdlhším v histórii. Najkritickejším dňom v jeho živote bol 13. máj 1981, keď na Námestí sv. Petra v Ríme naňho Mehmet Ali Agca spáchal atentát . Dátum atentátu sa symbolicky zhodoval s výročím zjavenia Panny Márie vo Fatime, kam Svätý Otec po vyzdravení putoval z vďaky za záchranu života. Ján Pavol II. bol veľkým "cestovateľom" na pápežskom stolci. Jeho pastoračné cesty do množstva krajín na všetkých kontinentoch sa stali pre neho symbolické. Pápež aktívne pracoval aj na diplomatickom poli. Výraznou mierou prispel k pádu komunizmu vo svojej rodnej krajine, angažoval sa za rozširovanie slobody po celom svete, protestuje proti trestu smrti, snaží sa o oslobodenie politických väzňov, o sprostredkovanie mieru v bojujúcich krajinách. Jeho ďalším významným posolstvom je snaha o ekumenizmus. Pápež Ján Pavol II. zomrel prvú sobotu po Veľkej noci, 2. apríla 2005, o 21:37 miestneho času. Svoje posledné slová adresoval mladým ľuďom. Povedal: "Hľadal som vás a teraz ste vy našli mňa. Ďakujem vám". Veľa cestoval po Európe a iných svetadieloch a zbieral skúsenosti, ktoré mu pomáhali v jeho pastoračnom učinkovaní. Slovensko navštívil pápež Ján Pavol II. trikrát - v rokoch 1990, 1995 a v septembri 2003.

 Stručne v dátumoch: 18. máj 1920 Karol Wojtyla sa narodil vo Wadowiciach v Poľsku. 1942 Začína tajné štúdium teológie v podzemí. 1. november 1946 Prijíma kňazskú vysviacku v Krakove. Nasledujú promócie v Ríme a Krakove, habilitácia v roku 1955 v Lubline. Od roku 1953 učí Wojtyla ako profesor morálnej teológie v Krakove, od roku 1956 pôsobí ako profesor na Katolíckej univerzite v Lubline. 28. september 1958 Wojtyla sa stáva pomocným krakovským biskupom a v 38 rokoch je najmladším členom poľského biskupského zboru. 13. január 1964 Menovaný za arcibiskupa v Krakove. 26. jún 1967 Pavlom VI. je kreovaný za kardinála. 16. október 1978 Karol Wojtyla je ako prvý Poliak a Slovan zvolený v konkláve za pápeža. Po náhlej smrti Jána Pavla I. prijíma meno Ján Pavol II.. Stáva sa 264 nástupcom sv. Petra a prvým Ne-talianom od roku 1523 na pápežskom stolci. 25. január 1979 Prvá zahraničná pastoračná cesta. Jej cieľom je Dominikánska republika, Mexiko a Bahamy. 4. marec 1979 Pápežova prvá encyklika. Nesie názov Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka). 2.-10. jún 1979 Prvá pápežova cesta do rodného Poľska. Podporil ňou robotnícke hnutie Solidarita a naštartoval tak rozsiahle zmeny vo východnom bloku. 13. máj 1981 Atentát Aliho Agcu vážne ohrozil život Jána Pavla II. Po čase, keď spomína na túto udalosť, hovorí, že jedna ruka viedla ruku a druhá guľku – iba o vlások sa vyhla životne dôležitým orgánom. Po uzdravení navštevuje atentátnika vo väzení a odpúšťa mu. 5. január 1983 Slávnostne je promulgovaný nový Kódex kánonického práva. 11. decembra 1983 Ján Pavol II. ako prvý pápež navštevuje protestantský chrám. O tri roky neskôr opakuje historické prelomenie iných bariér a navštevuje židovskú synagógu (v Ríme). 27. október 1986 Ján Pavol II. pozýva predstaviteľov všetkých náboženstiev do Assisi, aby sa tu spoločne modlili za mier vo svete. 1. december 1989 Vatikán navštevuje Michail Gorbačov, prezident Sovietskeho zväzu. Jeho návšteva oznamuje, že studená vojna medzi Východom a Západom sa blíži ku koncu. 22. apríl 1990 Ján Pavol II. navštívil Slovensko. Zavítal k nám ešte dvakrát – v rokoch 1995 a 2003. 2. november 1992 Galileo Galilei je rehabilitovaný (od r. 1632). 7. december 1992 Ján Pavol II. predstavuje nový Katechizmus katolíckej Cirkvi, ktorý zhŕňa učenie katolíckej Cirkvi. 15. jún 1994 Vatikán nadviazal diplomatické vzťahy so štátom Izrael. 24. december 1999 Pápež Ján Pavol II. voviedol Kristovu Cirkev do III. tisícročia. Otvorením svätej brány na bazilike sv. Petra otvára aj jubilejný rok 2000. 12. marec 2000 Ján Pavol II. sa ospravedlňuje za všetky hriechy Cirkvi počas jej 2000-ročného trvania. 21. február 2001Najväčšie konzistórium v dejinách Cirkvi, počas ktorého pápež menuje 44 nových kardinálov. 24. február 2002 Stretnutie svetových náboženstiev v Assisi. 5.-9. júna 2003 V poradí stá zahraničná pastoračná návšteva zaviedla Svätého otca do Chorvátska. 16. október 2003 Ján Pavol II. slávi 25. výročie v pápežskej službe. 2. apríl 2005 Ján Pavol II. zomiera v Ríme o 21.37 hodine.

Jána Pavol II. bol blahorečený 1. mája 2011 na námestí sv. Petra a Pavla vo Vatikáne. Pápež Benedikt XVI. stanovil sviatok bl. Jána Pavla II. v celej katolíckej cirkvi na 22. október - na výročie prevzatia pápežského úradu (1978).

Svätorečený bol  27. apríla 2014 na Druhú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva.